top of page

vad menas med

dietkultur?

Definitionen nedan är min översättning av amerikanska dietisten och certifierade Intuitive Eating Counselor Christy Harrisons definition av

Diet Culture.

Dietkultur är ett system av trosuppfattningar som:
  • Hyllar smalhet och likställer att vara smal med hälsa och moralisk dygd, vilket betyder att du kan spendera hela ditt liv med att tro att du är irreparabelt defekt bara för att du inte ser ut som det ouppnåeliga smala idealet.

 

  • Förespråkar viktminskning som ett medel för att uppnå högre status, vilket betyder att du känner dig tvungen att spendera enorma mängder tid, energi och pengar för att försöka krympa din kropp, trots att det finns väldigt starka vetenskapliga belägg för att nästan ingen kan bibehålla avsiktlig viktminskning i mer än några år.

 

  • Demoniserar vissa sätt att äta och upphöjer andra, vilket betyder att du är tvingad att vara hypervaksam över ditt ätande, känner skam över vissa matval och distraherar dig från din njutning, ditt syfte och din kraft.

 

  • Förtrycker människor som inte lever upp till dess bild av ”hälsa”, vilket oproportionerligt drabbar kvinnor, transpersoner, människor i större kroppar, rasifierade och människor med funktionsvariationer, och skadar dessa personers mentala och fysiska hälsa. 

Vad menas med diet?

Det är sällan man hör någon säga att de ”bantar” nu för tiden. Att banta låter hopplöst oupplyst och förlegat, något mammor gjorde på 90-talet med Viktväktarna eller Flygvärdinnedieten. Alla tycks veta att ”bantning inte fungerar”. Men om man kallar det en diet, då verkar det plötsligt mer legitimt att på olika sätt begränsa matintaget. Ännu mer så om man säger att LCHF  ”inte är en diet - det är en livsstil” eller ”det är för hälsan”. Du kanske inte räknar kalorier, kolhydrater eller ”macros” och därför tänker att du inte alls följer en diet. Och visst kan du äta på ett specifikt sätt av medicinska skäl, till exempel om du har diagnostiserad glutenallergi eller äter vegetariskt av etiska skäl - utan att vara fast i dietkulturen. Jag tror dock att detta blir mer och mer ovanligt eftersom dietkulturen genomsyrar hela vårt samhälle, inte minst sjukvården som fortfarande inte skiljer på hälsa och vikt. Christy Harrison har myntat paraplybegreppet ”The Wellness Diet” - olika sätt att äta som påstås handla om hälsa men som genomsyras av dietkultur. The Wellness Diet har frodats under 2000-talet, mycket med hjälp av sociala medier. ”Clean eating”, detoxer, utrensningskurer, uteslutningsdieter, låg-kolhydratskost, glutenfobi, stenålderskost och performativ hälsa på sociala medier - samtliga hävdar att det är för hälsans skull. Och för samtliga är fixeringen, moraliseringen och demonisering av mat central. 

alex-lvrs-WaUDrRuxYWk-unsplash.jpg

Hur känner du inför det du äter? 

Dietkulturen är lömsk och ändrar ständigt skepnad så den kan vara svår att genomskåda. Det som avslöjar en underliggande dietmentalitet är hur du känner inför maten du äter och effekten du tror maten har på din kropp. Har du kategorier av ”bra” och dålig” mat och vad händer om du äter ”fel” mat eller ”för mycket”? Känner du ångest, skuld och skam då? Om det var vetenskapligt fastställt att ”en livsstil” förlängde ditt liv med 10 år, men samtidigt gjorde att du gick upp markant i vikt - skulle du fortfarande anamma denna livstil ”för hälsans skull”? Om du är riktigt ärlig mot dig själv - finns det en underliggande förhoppning om att din ”glutenfria livsstil” ska leda till viktminskning? 

 

Ett sätt att definiera en diet är just detta, om det finns en underliggande förhoppning om att visst sätt att äta ska krympa din kropp - även om denna intention inte är uttalad. Men det finns också människor som inte har för avsikt gå ned i vikt, men likväl är besatta av att äta ”hälsosamt”. Hälsa är idag förknippat med moralisk dygd och status och är vår tids nya religion. Jag tycker Isabel Foxen Duke har en väldigt användbar definition av diet. Hon definierar det som ”ett sätt att äta som du är känslomässigt bunden till”. Det vill säga - om du inte följer vissa ”matregler” så känner du dig dålig. Varför är detta viktigt? Jo för att det är just detta - matregler och skuld och skam kring ätande avslöjar en underliggande dietmentalitet - vilken är en drivkraft till dysfunktionellt ätande. Även om du inte begränsar ditt mattintag rent kalorimässigt, så kan förbjuden mat leda till en känsla av vara berövad något du gillar - vilket kan leda till rebelliskt ätande och hetsätning av den förbjudna maten. (Läs mer - De 10 principerna)  

 

Dietkulturen är en form av förtryckande struktur och att dissekera den och se dess underliggandes bias mot olika kroppsformer är avgörande om vi ska kunna skapa kroppsfred för alla typer av kroppar i vårt samhälle. Intuitivt ätande är en kraftfull superkraft som kan hjälpa dig bli mer resistent mot dietkulturens förtryck. 

bottom of page