top of page

Det är större än att bli matfri. Det handlar att hitta en känsla av inre trygghet, värdighet, autonomi och livskraft!

Dieter har känts som en lösning. Men viktfokus och matfixering kommer aldrig att göra dig fri.

Jag skulle inte våga coacha i intuitivt ätande om jag enbart hade utbildning i intuitivt ätande. Jag har hittills inte mött någon vars matångest och kroppshat inte är nära sammanflätad med något av detta: erfarenheter av vikthets i ursprungsfamiljen, mobbning, bristande emotionella copingstrategier, otrygg anknytning som barn, strukturellt förtryck, diskriminering, trauma, utanförskap, perfektionism, ångestproblematik, kontrollbehov, utmattning och en konstant känsla att aldrig räcka till eller duga som man är. De här ämnena rår inte de 10 principerna i intuitivt ätande ensamt på. Min coaching vilar därför på fyra grundpelare.

Fyra grundpelare i min coaching

Choklad Cupcakes med Bär
"De största skillnaderna i min relation till min kropp och mat är att jag äntligen kan leva mitt liv fullt ut, utan att behöva tänka på hur jag ser ut eller vad andra tänker om mitt utseende, vilket nästan var hela min vardag förut. Jag är snällare och mer förstående mot mig själv och känner mig mycket gladare, piggare och tryggare."

Freja, 23 år

Privilegier,  viktstigma
och orättvisa

Jag är 41 år och under mitt liv har min kroppsstorlek varierat. Jag har erfarenhet av att ha levt i en större kropp och blivit mobbad för min vikt, främst som barn och tonåring. Men sedan jag slutade med dieter har min vikt varit relativt stabil och för det mesta har jag levt en kropp som har ”smal-privilegium”. Fettfobi påverkar såklart även människor i mindre kroppar, men det är helt annan nivå av utmaning att våga sluta med dieter om man lever i kropp som dagligen möter ett strukturellt samhälleligt viktstigma. Som att behöva utstå människors kritiska blickar i offentliga miljöer, möta nedsättande fördomar om ens karaktär och intelligens, inte kunna köpa kläder i vanliga butiker och inte få adekvat vård inom sjukvården. 

 

Resan mot kroppsfred är utmanande för alla, men den är inte rättvis. Människor med kroppar som är större, rasifierade, har funktionsvariation, är trans eller ickebinära och/eller lever i social och ekonomisk utsatthet möter ett systematiskt förtryck som jag inte har mött. Intuitivt ätande i sig är också ett privilegium då det förutsätter att du har fri tillgång till den mat du vill äta. Något som absolut inte är verkligheten för många människor. Om du i ditt liv har haft eller har bristande tillgång till mat så kommer det sannolikt lägga till ännu ett lager av utmaning för intuitivt ätande. 

 

Oavsett din bakgrund, situation och identitet så kommer jag göra mitt yttersta för att se ditt perspektiv. Tillsammans söker vi efter dom nycklar som kan ge dig störst känsla av trygghet, värdighet, autonomi och livskraft. 

 • Hur går coachingen till? 
  I början av vårt samarbete får du fylla i skattningar på hur pass intuitivt du äter idag, din historia av dieter samt hur det ser ut med din kroppsuppfattning. Detta för att ha en tydlig utgångspunkt för vad som är dina styrkor och utmaningar. Vi ses på zoom, du får länk av mig och bara följer instruktionerna för att att logga in på samtalet. Samtalen är 45 min och de flesta av mina klienter har samtal varannan eller var tredje vecka. Det intervallet ger tid att hinna prova de förändringar och läxor vi tillsammans kommit fram till. På så sätt samlar du erfarenheter, insikter och nya frågor att prata om i vårt nästa samtal.
 • Hur lång tid tar det att lära sig äta intuitivt och nå kroppsfred?
  Det är tyvärr omöjligt att säga. Det skulle vara både oprofessionellt och oetiskt att påstå att det finns ett säkert svar på den frågan, att till exempel hävda att det tar tre eller sex månader att nå vissa specifika resultat. Det är alldeles för många individuella aspekter som spelar in; din historia av dieter och ätstörda beteenden, dina nuvarande ätbeteenden, hur mycket av din självkänsla som sitter i din kropps utseende och storlek, hur det ser ut med stöd och trygga relationer runt dig, din nuvarande emotionella och psykiska kapacitet att stå ut med utmanande känslor, din övriga belastning i livet, hur många alternativa copinstrategier du har utöver dietbeteenden och matfokus, om du redan har påbörjat resan mot intuitivt ätande och hur redo du är att sluta försöka gå ned i vikt/krympa kroppen. De flesta brukar behöva åtminstone 10 samtal för att göra betydande förändringar. Men vissa gör en raketförändring på färre samtal än så. Har du ätstörda beteenden som sitter djupt sen länge tid krävs det sannolikt betydligt fler samtal utspridda över en längre tid.
 • Kan jag lära mig äta intuitivt och samtidigt vilja gå ned i vikt?
  Jag tror inte vi kan tvinga oss själva att sluta önska sådant som ger privilegier i samhället, om det så är status, pengar eller viktminskning. Vi vill det vi vill tills vi inte vill det längre. Jag försöker aldrig övertyga någon om att sluta önska eller drömma om viktminskning. Vad som dock krävs för att göra framsteg med intuitivt ätande är att den önskan läggs åt sidan, på en symbolisk vind. Det viktiga är att du inte låter tankar på viktminskning styra ditt beteende. När tankarna om viktnedgång poppar upp så kommer du, om och om igen, behöva säga "Tack men nej tack, jag har provat det där typ hela mitt liv redan. Nu vill jag bli fri och avslappnad med mat". Du kommer behöva stoppa restriktiva beteenden och utmana dig själv att leva här och nu, inte i en smalfantasi i framtiden. Min förhoppning är att din önskan om viktminskning blir mindre påträngande i takt med att du gör framsteg i intuitivt ätande, bygger inre trygghet och jobbar aktivt med att basera din självkänsla på dina andra kvalitéer istället för vikt och utseende.
 • Kan jag gå i samtal hos dig om jag har en ätstörning?
  Nja. Det beror på. Ätstörda beteenden existerar på ett spektrum. Du kan ha ätstörda beteenden utan att ha uppfylla kriterierna för en ätstörning. Majoriteten av mina klienter uppfyller inte någon ätstörningsdiagnos men lider mycket ändå. En del har ätstörningsdiagnos men får ändå inte ätstörningsvård på grund av bristande resurser, psykiatrins fixering vid specifika diagnoser och löjligt långa köer. Vissa har fått ätstörningsvård tidigare men ett överdrivet fokus på att väga mat och vikt har gjort mer skada än nytta. Det är inte självklart att vi kan jobba tillsammans om du har en diagnostiserad ätstörning. Men om du redan har en vårdkontakt, företrädesvis inom psykiatrin, så kan coaching i intuitivt ätande vara ett komplement till din vård. Förutsatt att detta råder transparens kring detta och sker i överenskommelse mellan dig och din vårdgivare. Jag vill understryka att intuitivt ätande i sig inte är en tillräcklig ätstörningsbehandling, oavsett typ av ätstörning. Har du anorexia med undervikt kan du inte äta intuitivt då dina hunger-och mättnadssignaler är helt satta ur spel. Att då börja äta normala mängder igen kan dessutom vara mycket farligt om det sker för snabbt då du kan drabbas av refeeding syndrome på grund av kroppens otillräckliga resurs av mineraler och elektrolyter i blodet. Därför behöver du medicinsk övervakning för att bryta långvarig svält. Oavsett vilken ätstörning du lider av så kan du boka en 30 min gratis konsultation så vi kan prata om din situation. Kanske jag kan vara en brygga åt dig i väntan på att du får den vård som passar dig och du har rätt till via vården.
 • Kan jag använda friskvårdsbidrag?
  Ja det kan du. Mejla mig i kontaktformuläret att du behöver en faktura för friskvård. Bifoga din eller din arbetsgivares adress, beroende på fakturan ska ställas direkt till din arbetsgivare, eller om du lägger ut och redovisar kvitto.
 • Har du tystnadsplikt?
  Ja, du kan vara helt trygg med att det som sägs stannar mellan dig och mig.
 • Varför tar du mindre betalt än andra i branschen?
  Jag vill inte vara en coach som bara ett liten klick i samhället har råd att anlita. Att ens ha råd med privat vård är ju ingen självklarhet. Jag tycker att det är väldigt oetiskt att ta flera tusen kronor i timmen och ha VIP-erbjudanden för att hjälpa människors komma tillrätta med ätstörda beteenden och kroppshat. Jag är medveten om att jag säljer en individuell lösning på ett strukturellt samhälleligt problem som orsakar individer enormt mycket lidande. Jag vill därför inte bidra ännu mer till klyftor och orättvisa. Jag gör det jag kan för att var tillgänglig för så många som möjligt.
bottom of page