top of page

Jag vill göra intuitivt ätande tillgängligt för så många som möjligt

Camilla Vindelskog Kroppsfred

Ditt liv - här och nu

Jag är så glad att du hittat hit! Jag gissar att du är här för att oro kring kropp och mat upptar mycket av din tid, energi och fokus. Fullt förståeligt. Men det är inte något fel på dig, din karaktär - eller din kropp. Det är dieterna och dietmentaliteten som stört din kropps medfödda intuitiva förmåga att äta lugnt - något den kan att göra helt utan din medvetna kontroll. Precis som den reglerar alla andra processer i din kropp; kroppstemperatur, sömncykel, när du behöver gå på toaletten, puls osv. Dietkulturen har lärt dig att du behöver bli smal/are för att få bättre hälsa och mer självkänsla, livskvalitet och livskraft. Men det är inte sant. Tvärtom så står viktfixering i vägen för allt det ovannämnda!

 

Med intuitivt ätande stärker du dig själv och din livskraft - här och nu i den kropp du har just nu. Kort sagt är intuitivt ätande vår medfödda fabriksinställning. Det är att lyssna och lita på din kropp, äta mat du gillar, utan regler och förbud och samtidigt vara lite lagom observant på hur du mår av det du äter. Läs mer om intuitivt ätande här!

Meditera i naturen

Mitt eget kroppskrig

När jag var sju-åtta år märkte jag att jag var rundare än andra barn, något som både barn och vuxna i min närhet började att påpeka. Budskapet var tydligt redan för ett barn: jag var tjock och tjock var dåligt, oönskat och fult. Smal var bra, önskat och fint. Jag provade en diet för första gången när jag var 13 år. Ett år senare hade jag utvecklat bulimi och ortorexi. Det tog många år av professionell hjälp och mycket mod att bli frisk från ätstörningen.

 

Men även när jag inte längre uppfyllde kriterierna för någon ätstörningsdiagnos så hängde kroppshat, matfixering och en hel del ätstörda beteenden kvar. Jag hatade min kropp, övertränade i perioder, stal godsaker i andras kök, kastade mat i soporna för att inte frestas av den och plockade sedan upp den och åt snabbt i smyg, hetsåt ibland. Tog nya tag på måndagar. Jag fortsatte att leta efter nån sorts magisk kosthållning som skulle "lösa allt" och sköt hela livet på framtiden då jag skulle bli smal/are. Förändringen började när jag 2011 för första gången läste boken Intuitive Eating av Evelyn Tribole och Elyse Resch.​

Hand med måttband
Intuitivt ätande

Hur intuitivt ätande hjälpte mig

Intuitivt ätande var den pusselbit jag hade saknat. Det kändes så självklart att jag inte kunde förstå hur jag inte hade insett det tidigare! Såklart kroppen har koll om vi bara lyssnar på den. Vi behöver inte en massa matregler. Förändringen från matångest till matfrihet gick förstås inte på en dag. Det tog ett par år. Jag läste allt jag kom över kring intuitivt ätande, Health at Every Size, anti-diet och kroppsacceptans. Jag har haft flera av förgrundsgestalterna för intuitivt ätande som lärare, inledningsvis för min egen läkning och på senare år för att utvecklas professionellt som coach. Jag har gått kurser för Caroline Dooner - författare till The F*ck It Diet, Isabel Foxen Duke, Summer Innanen och Danni "Amapoundcake" Adams, Christy Harrison, Fierce Fatty och certifiering till Intuitive Eating Counselor för Evelyn Tribole.

 

Sedan många år lever jag mitt liv i fred med min kropp och helt avslappnad kring mat. Jag lever här och nu och har mitt fokus på det som på verkligen betyder något för mig. Som att sprida intuitivt ätande, ett viktneutralt synsätt på hälsa och verktyg för kroppsacceptans och kroppsmedvetenhet.

Varför Kroppsfred?

Ju mer du kan respektera och vara snäll mot din kropp precis som den är här och nu - desto lättare är det att bli fri och avslappnad med mat. Jag menar till och med att det inte går att äta intuitivt om du är i ett pågående krig mot din kropp. Med kroppsfred menar jag just det: att inte kriga mot kroppen. Fred kräver inga rosa fluffiga kärleksfulla känslor. Tvärtom. Fred, icke-våld, är en förutsättning för att vänlighet, empati och kärlek ska kunna växa fram. Tänk dig två parter som skriver ett fredsavtal om att sluta kriga - deras sårade och arga känslor försvinner såklart inte direkt och med avtalet. Fred är ett val vi kan göra - trots sårade känslor. Överenskommelsen om att sluta använda våld kommer först.

 

Här står du och din kropp nu. Din kropp har väntat länge. Du kan börja idag genom att deklarera fred och börja bete dig snällt, artigt och respektfullt mot din kropp. Även om du är arg, ledsen och besviken över hur den ser ut. Precis som du beter dig respektfullt mot andra människor även när du är arg, ledsen och besviken på dem. Från fred kan kärlek växa.

naken kvinna

Utbildning och yrkeserfarenhet

Somatic Experiencing Practioner

2023 - 2025 Pågående utbildning

Body Image Coach

2022

Certified Intuitive Eating Counselor

2021

Somatic Experiencing är en terapimetod för att reglera autonoma nervsystemet och minska efterverkningar av trauma. Utbildning av Somatic Experiencing Institutet i Sverige.

Utbildning och certifiering för Summer Innanen och Danny Ama Poundcake.

Utbildning och certifiering för Evelyn Tribole och Elyse Resch, The Original Intuitive Eating Pros. 

Diplomerad Coach ICF

2021

Känslogrejen.se

2020-2021

Behandlare på HVB-hem

2008-2020

Utbildning av Mindmentor AB, Stockholm, enligt International Coach Federation standard.

Manusbearbetning, design, animation och regi av samtliga filmer på känslogrejen.se  på uppdrag av Attention riksföreningen för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Magelungen Utveckling HVB i Farsta, målgrupp ungdomar 13-20 år med psykosocial problematik.

Socionomexamen

2004-2008

Socialhögskolan, Stockholms Universitet 

bottom of page